หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ท่าหลวง
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและตรวจเงินของ อปท. [ 2 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 16 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล้องถิ่น (ฉบับที่ 4) [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ.2563 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยเงิบบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อปท. พ.ศ.2559 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะฯ ของ อปท. พ.ศ.2564 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ.2542 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง

 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-598
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทร : 036-776-598 โทรสาร : 036-776-597
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 13,229,386 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10