หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ท่าหลวง
 
 
 
 
ข่าวสาร อบต.
  
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เจ้าของอาคารชุด, ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ และผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี เช่น ผู้จัดการมรดกหรือทายาท

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามการทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ใช้ทำการเกษตรภาษีเริ่มต้นที่ 0.01%
ใช้เพื่ออยู่อาศัยเริ่มต้น 0.02%
ใช้ในการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ทำการค้า ปล่อยเช่าหรือตั้งโรงงานเริ่มต้น 0.3%
ที่ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเริ่มต้น 0.3% และจะเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุกๆ 3 ปี
หากที่ดินมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น ใช้ที่ดินทำเกษตรและอยู่อาศัยในแปลงเดียวกัน การคิดอัตราภาษี จะแบ่งตามสัดส่วนจริงที่ใช้งาน หรือถ้าใช้ตึกแถวตึกเดียวทั้งอยู่อาศัยและทำการค้า สิ่งปลูกสร้างและที่ดินจะคิดภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์จริง

ขั้นตอนการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ,แบบ ภ.ด.ส.4) ติดประกาศและแจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อตรวจสอบว่าที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างนั้นจัดอยู่ในการใช้งานประเภทไหน หลังจากนั้นจึงจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ (แบบ ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) และแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.6 และแบบ ภ.ด.ส.7 หรือ แบบ ภ.ด.ส.8) เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษี ซึ่งหากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ประเมินไม่ถูกต้องตามจริง ผู้รับการประเมินสามารถยื่นคัดค้านหรืออุทธรณ์เพื่อแก้ไขได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 14.27 น. โดย คุณ กันพงศ์ ปานมาก

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 15.21 น. โดย คุณ ญนุชจรี รอดทอง

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง

 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-236-9899
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทร : 036-776-598 โทรสาร : 036-776-597
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 3,279,255 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10