หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
นางนันท์นภัส ทองพูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าหลวง
ศาสนสถานในตำบลท่าหลวง
หลวงพ่อเทพ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
วัดลพบุรีวราราม
วัดใหม่เทพมงคล
น้ำตกวังก้านเหลือง
อบต.ท่าหลวง
1
2
3
4
5
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ อบต.ท่าหลวง ลพบุรี
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้
กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในตำบลเพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
 
ติดต่อ : 036-776-598
 
นางนันท์นภัส ทองพูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
 
 
 
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
  กิจการสภา
  วีดิทัศน์
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 6 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 826 
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสารกองช่าง
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสำรวจและจัดเก็บ [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
รายงานขอจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลก [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 57 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย เครือข่ายอินเตอ [ 20 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 58 
รายงานขอซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต [ 20 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ราคากลางชุดเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต [ 20 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อชุดควบคุมการออกอากาศระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง [ 31 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 96 
รายงานขอซื้อชุดควบคุมการออกอากาศระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 69 
ราคากลางชุดควบคุมการออกอากาศระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 94 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงกั้นห้องประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่าหลวง [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงกั้นห้องประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่าหลวง [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 81 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกั้นห้องประชุมคณะผู้บริหาร [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 71 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 94 
รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 79 
   
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 843 
   
 
 
   
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
   
 
 
ที่ ลบ 0023.5/ว 202 เรื่อง โอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิดโตรเลียม งวดที่ 1/2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5 ลว. 27 ม.ค.66 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้ด้านป่าไม้และด้านน้ำบาดาล เดือน ธันวาคม 2565  [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.2/191 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ที่ ลบ 0023.2/88 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
ลบ0023.2/173 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
ที่ ลบ0023.2/169 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม- มีนาคม 2566) [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.) [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖6) [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว160 ลว 24 ม.ค.66) [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือรายงานผลการประะเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 (0023.3/ว 136 ลว.19 ม.ค.66) [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2565 (0023.3/ว 126 ลว.17 ม.ค.66) [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (0023.3/ว 125 ลว.17 ม.ค.66) [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.ว134 ลว 18 ม.ค.66) [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.5/ว271ลว.19ม.ค.2566เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนุทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2566) [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (ด่วนที่สุดที่ ลบ 0023.3/ว240 ลว 18 ม.ค.66) [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ด่วนที่สุด ที่ลบ 0023.3/ว241 ลว 18 ม.ค.66) [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ลบ 0023.3/ว 258 ลว 18 ม.ค.66) [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
   
 
 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค สำนักปล [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านใหม่สามัคคี [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับสถานที่จัดงานกีฬาและที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ป่าตาล นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด [ 29 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองผักแว่น ขอเวลาสักนิ๊ดด!!ขอเชิญผู้รับบริการ อบต.หนองผักแว่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินค [ 28 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ อำเภอสระโบสถ์ [ 28 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.เกาะรัง มติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 /2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.โก่งธนู 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ทีมงานโก่งธนู พลังบวร Change For Good ร่วมพิธีถวายภ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ซับจำปา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.เขาแหลม กิจกรรมโครงการลพบุรีเมืองสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.ป่าตาล เทศบาลตำบลป่าตาลร่วมงานวันสถาปนา กองพันรบพิเศษที่ ๑ และกองพันรบพิเศษที่ ๒ กรมรบพ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านเบิก เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
   
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
และช่องทางแสดงความคิดเห็น
   
 
แถวท่าหลวงมีสนามเทนนิสไหมคับ (30 มิ.ย. 2565)    อ่าน 155  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ส.ค. 2564)    อ่าน 2349  ตอบ 4  
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]

   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตำบลท่าหลวง

จุดชมวิว
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
 
โทร : ........................
สายตรงปลัด
........................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
N
AXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
G
OOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-598
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทร : 036-776-598 โทรสาร : 036-776-597
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 12,077,508 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.ท่าหลวง

facebook
อบต.ท่าหลวง
อบต.ท่าหลวง