ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 21 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256226,35384,85059,96456,78549,27941,544109,716116,65284,00156,579--685,723
256152,02134,99754,41049,54764,72562,78257,57154,86237,93851,74650,58480,552651,735
25601,7667,5683,50223,78153,02753,16452,45149,12247,86357,69144,13149,724443,790
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559   90,265
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,871,513
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี