ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256384,49180,235108,915---------273,641
256226,35384,85059,96456,78549,27941,544109,716116,65284,00190,71663,30169,435852,596
256152,02134,99754,41049,54764,72562,78257,57154,86237,93851,74650,58480,552651,735
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2560   534,055
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,312,027
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี