หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ท่าหลวง
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
ตำบลท่าหลวงโดยภาพรวม ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพขึ้นอยู่กับการทำเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80 และประกอบอาชีพทางด้านการค้าขายหรือรับจ้างทั่วไป คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 60,000 - 150,000 บาท/คน/ครัวเรือน/ปี
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงโล่งเตียน มีเทือกเขาแนวเขตของอำเภอทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ราบ ดินตะกอนริมแม่น้ำป่าสักทางทิศตะวันตก พื้นที่ประมาณร้อยละ 80 - 90 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันราษฎรได้เข้าทำประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
 
 
ตำบลท่าหลวงมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 27 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน วัดได้ 36 - 39 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม วัดได้ 21 - 23 องศาเซลเซียส
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ตำบลท่าหลวง มีวัด จำนวน 5 วัด ได้แก่

วัดสะพานน้ำโจน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดใหม่เทพมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดลพบุรีวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

สำนักสงฆ์หนองหญ้าอ่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดศรีสง่าเจริญพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
การศึกษาในตำบล
 
 
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าหลวง มีสถานศึกษาดังนี้
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านท่าตะโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 

ตำบลท่าหลวงมีศูนย์บริการด้านสาธารณสุข ภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การคมนาคม
 
 
การติดต่อคมนาคม ส่วนใหญ่ใช้ทางรถยนต์เป็นสำคัญ โดยใช้เส้นทางที่สำคัญ ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2256 (สายชัยบาดาล - ด่านขุนทด)

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2286 (สายลำนารายณ์ - วังม่วง)
นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลและหมู่บ้าน ดังนี้

ถนนลูกรัง จำนวน 13 เส้น

ถนนคอนกรีต จำนวน 9 เส้น

ถนนลาดยาง จำนวน 12 เส้น

ถนนหินคลุก จำนวน 24 เส้น
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ (ป่าสัก) จำนวน 1 แห่ง

ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง

ลำคลอง จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ฝายน้ำล้น จำนวน 6 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 บ่อ

อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำขนาดใหญ่
    จำนวน 21 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีไฟฟ้าเข้าถึงในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแล ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,706 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ยังมีคู่สายโทรศัพท์ไม่ทั่วถึง โดยมี

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 ตู้

โทรศัพท์ (บ้าน) จำนวน 54 ครัวเรือน
 
ประปาในตำบล
 
 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีระบบประปาภายในหมู่บ้านทั้งที่เป็น ในส่วนที่ได้รับการถ่ายโอน และที่เป็นงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเอง รวมจำนวน 21 แห่ง โดยให้หมู่บ้านดำเนินการบริหาร จัดการเอง จำนวน 2 แห่ง ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่มีน้ำประปาไว้ใช้ จำนวน 1,706 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
 
หน่วยธุรกิจในตำบล/ชุมชน
 
 

ตลาดสดบ่อคู่ จำนวน 1 แห่ง

ตลาดนัดบ่อคู่ (ทุกวันอาทิตย์) จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 55 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 7 แห่ง

ร้านซ่อมไดนาโม/กลึงเหล็ก จำนวน 3 แห่ง

ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 1 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง

ร้านรับซื้อพืชไร่ จำนวน 1 แห่ง

ร้านปะยาง จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายพวงมาลัย จำนวน 1 แห่ง

ร้าน/โรงเก็บขี้ไก่ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-598
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทร : 036-776-598 โทรสาร : 036-776-597
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 13,397,477 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10